ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง การประกาศกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
15 ต.ค. 2557
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560)
15 ต.ค. 2557
3 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ขยายเวลา) ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ส.ค. 2557
4 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
08 ส.ค. 2557
5 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ค. 2557
6 ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ก.ค. 2557
7 ประกาศรับโอนพนักงานครู/ ข้าราชการครู ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
18 มิ.ย. 2557
8 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
16 มิ.ย. 2557
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
07 มิ.ย. 2557
10 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
06 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11