ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.พ. 2559
2 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.พ. 2559
3 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ม.ค. 2559
4 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
06 พ.ย. 2558
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
06 พ.ย. 2558
6 ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศพด.วัดดิษฐวราราม ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
19 ต.ค. 2558
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้างเหล็ก จำนวน 2 ป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ส.ค. 2558
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. – ชลประทานสาย 6 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
05 ส.ค. 2558
9 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ค. 2558
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15