ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ม.ค. 2560
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อคสล. Ø 100 x 100 ซม. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ตาบลท่าเสม็ด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ม.ค. 2560
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ม.ค. 2560
4 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผุู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ธ.ค. 2559
5 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.พ. 2559
6 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.พ. 2559
7 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ม.ค. 2559
8 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
06 พ.ย. 2558
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
06 พ.ย. 2558
10 ประชาสัมพันธ์การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศพด.วัดดิษฐวราราม ภาคเรียนที่ 2/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
19 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15