ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
09 ธ.ค. 2557
2 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
08 ธ.ค. 2557
3 ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
01 ธ.ค. 2557
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง การประกาศกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
15 ต.ค. 2557
5 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558 - 2560)
15 ต.ค. 2557
6 ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
25 ก.ย. 2557
7 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
25 ก.ย. 2557
8 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ขยายเวลา) ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ส.ค. 2557
9 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
08 ส.ค. 2557
10 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12