ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสรี – เหมืองพลังงาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
06 ก.พ. 2560
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีสอบร ดาวน์โหลดเอกสาร
26 ม.ค. 2560
3 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
23 ม.ค. 2560
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อคสล. Ø 100 x 100 ซม. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ตาบลท่าเสม็ด อาเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ม.ค. 2560
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ม.ค. 2560
6 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผุู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ธ.ค. 2559
7 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.พ. 2559
8 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 ก.พ. 2559
9 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ม.ค. 2559
10 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
06 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16