ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ค. 2558
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ก.ค. 2558
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
08 ก.ค. 2558
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
06 ก.ค. 2558
5 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
19 มิ.ย. 2558
6 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 มิ.ย. 2558
7 ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
11 มิ.ย. 2558
8 ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
09 มิ.ย. 2558
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 พ.ค. 2558
10 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14