ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
29 ก.ค. 2557
2 ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
02 ก.ค. 2557
3 ประกาศรับโอนพนักงานครู/ ข้าราชการครู ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
18 มิ.ย. 2557
4 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
16 มิ.ย. 2557
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
07 มิ.ย. 2557
6 ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
06 มิ.ย. 2557
7 ประกาศผลการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่2 ประจำปี2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
06 มิ.ย. 2557
8 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
28 พ.ค. 2557
9 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
01 พ.ค. 2557
10 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครู/ ข้าราชการครู ดาวน์โหลดเอกสาร
24 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10