ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศยกเลิกรับสมัครผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
08 พ.ค. 2558
2 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (แก้ไขใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
08 พ.ค. 2558
3 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
28 เม.ย. 2558
4 ประกาศ สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดิษฐวราราม ภาคเรียนที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
24 เม.ย. 2558
5 ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ขยายเวลา ครั้งที่1) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
16 เม.ย. 2558
6 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ขยายเวลาครั้งที่1) ครั้งที่1 ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
10 เม.ย. 2558
7 ประกาศขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
27 มี.ค. 2558
8 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
27 มี.ค. 2558
9 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
27 มี.ค. 2558
10 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
27 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13