ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเสม็ด และปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบ ดาวน์โหลดเอกสาร
25 เม.ย. 2560
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในตำบลท่าเสม็ด โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
12 เม.ย. 2560
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมจุดเชื่อมต่อถนนสายท่าเสม็ด – ป้อมหนองหิน และถนนสายหนองหยี – พรุหนองเตย หมู่ที่ 1,2 และ 7 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดน ดาวน์โหลดเอกสาร
07 เม.ย. 2560
4 ประกาศรายชือ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
24 มี.ค. 2560
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
17 มี.ค. 2560
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรพช. – ปากควน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
14 มี.ค. 2560
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ก.พ. 2560
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช. – บ้านนา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีตกลงราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
14 ก.พ. 2560
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเสรี – เหมืองพลังงาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
06 ก.พ. 2560
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีสอบร ดาวน์โหลดเอกสาร
26 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17