ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
01 ต.ค. 2562
2 รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
27 ธ.ค. 2561
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ ดาวน์โหลดเอกสาร
26 ก.ย. 2561
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านคชรัตน์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอฃะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
26 ก.ย. 2561
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อ ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25 ก.ย. 2561
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-biiding ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ส.ค. 2561
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเสม็ด – ป้อมหนองหิน หมู่ที่ 1,6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพ ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ส.ค. 2561
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกบ้านคชรัตน์ – หัวสะพาน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
21 ส.ค. 2561
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
03 ส.ค. 2561
10 ทะเบียนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลท่าเสม็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
12 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21